فرصت مجدد شرکت در آزمون ورودی (سنجش آغازین)

توسط هنرستان علوم

به اطلاع کلیه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه که در آزمون سنجش آغازین شرکت نکرده یا موفق به ثبت نهایی پاسخ ها نشده اند می رساند سامانه سنجش آغازین روز شنبه مورخ 15 آبان 1400 از ساعت 9 صبح تا 24 در دسترس قرار خواهد گرفت

اجرای ارزشیابی ورودی (سنجش آغازین)

توسط هنرستان علوم

از ساعت 8 صبح چهارشنبه دوازدهم آبان دانش آموزان برای پاسخگویی به سوالات مطابق جدول زمانبندی میتوانند وارد سامانه شوند.به دانش آموزان توصیه شود به دلیل ترافیک احتمالی بهتر است در ساعات ابتدایی روز اقدام به شرکت در آزمون نکنند.نحوه ورود دانش آموز به سامانه از طریق وارد کردن کد ملی و شماره سریال شناسنامه…