شماره تماس

۶۶۴۹۹۵۶۱
۶۶۴۶۷۹۹۴
۰۹۱۰۳۰۸۳۰۲۳

نشانی

تهران، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج)، مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه علوم