به اطلاع کلیه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه که در آزمون سنجش آغازین شرکت نکرده یا موفق به ثبت نهایی پاسخ ها نشده اند می رساند سامانه سنجش آغازین روز شنبه مورخ 15 آبان 1400 از ساعت 9 صبح تا 24 در دسترس قرار خواهد گرفت